ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Svätý Mikuláš

Piatok 6. decembra zavítal do našej školy sv. Mikuláš. Meral k nám cestu až z ďalekého Turecka. Prišiel aj s pomocníkmi – anjelmi.

Deti ho od rána čakali, pretože mu pripravili pekný program, ktorý sa  Mikulášovi veľmi páčil a všetkých obdaril sladkou odmenou.

Ďakujeme sv. Mikulášovi a tešíme sa na stretnutie s ním o rok 🙂

Comments are closed