ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Sväté omše a pobožnosti

Sväté omše

Sväté omše sa konajú v našej školskej kaplnke sv. Gorazda každý týždeň.  Žiaci sa zúčastňujú svätej omše postupne po jednotlivých ročníkoch.

Spoločne celá škola slávime sväté omše v prikázané sviatky: 

-Nepoškvrnené počatie  /8. decembra/

-Popolcová streda

-Nanebovstúpenie Pána  /štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli/

-Najsvätejšie Kristovo telo a krv /štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice/

-Sv. Petra a Pavla, apoštolov /29. júna/

 

 Pobožnosti

Počas školského roka prebiehajú v škole tieto pobožnosti:                            

Október – pobožnosť sv. ruženca – 1 desiatok 5 minút pred začiatkom vyučovania

Pôstne obdobie – každý piatok o 7, 30   sa zúčastňujeme  krížovej cesty