ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Svätý Mikuláš

Dňa 6. decembra zavítal do našej školy sv. Mikuláš. Meral k nám cestu až z ďalekého Turecka. Deti ho už od rána netrpezlivo čakali. Priniesol si so sebou aj pomocníkov – anjelov a čerta.
Žiaci I. stupňa mu pripravili pekný program bohatý na pesničky a básničky, žiaci 5. ročníka mu zaspievali milú pesničku. Mikulášovi sa vystúpenia veľmi páčili. Všetkých žiakov obdaril sladkou odmenou.

Ďakujeme sv. Mikulášovi a tešíme sa na stretnutie s ním o rok.