ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Sviatok Kristovho Tela a Krvi…

Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus.

  

Sme vďační  Bohu, že máme možnosť prijímať Eucharistiu. Aj v tento deň sme prijali  sv.prijímanie a to zjednotenie sa s Ježišom nás  naplnilo veľkou radosťou a túžbou chváliť Boha za to, že môžeme prežívať viac Jeho lásky a jednoty s Ním v Eucharistii.

     

A oslava pokračovala  eucharistickou procesiou – sprievodom s Najsvätejšou Sviatosťou v monštrancii.