ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Tablety na hodine – zefektívnenie vzdelávania

V rámci modernizácie vyučovania žiaci 1. stupňa začali na hodinách využívať tablety.

Príjemné spestrenie vzdelávania spojené s nadobúdaním vedomostí a počítačových zručností je pre deti pútavé a efektívne 🙂