ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "advent"

Divadelné predstavenie žiakov ZŠ

Divadelné predstavenie žiakov ZŠ

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

V rámci oživenia ,,Adventu na Nitrianskom hrade“, v pondelok 17.12.2018, v Gotickej  priekope, stvárnili  žiaci divadelného krúžku a 3.A triedy našej školy vianočný príbeh dievčatka Alenky. Javisko bolo plné pastierov, anjelov a samozrejme nechýbal ani malý Ježiško. Scénou zneli hudobné nástroje žiakov i pani učiteľky, spievali sa krásne vianočné piesne. Hoci počasie bolo mrazivé, hriala nás všetkých, na javisku i v hľadisku radostná nálada. Odkazy: TV Markíza NitraDen.sk  

Read more ›
MŠ: Predvianočný čas

MŠ: Predvianočný čas

in Aktivity MŠ, Novinky, Materská škola

Aj v našej materskej škole sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša. Advent sme zahájili predvianočnými prípravami, pán kaplán nám posvätil adventné vence, privítali sme sv. Mikuláša, ktorý bol aj tento rok štedrý ku všetkým a vianočnú atmosféru sme zavŕšili nádhernými besiedkami.

Read more ›
ADVENT

ADVENT

in Aktivity, Novinky, Duchovný život

Obdobie adventu sme začali sv. omšou, počas ktorej pán kaplán Ondrej Kellner  posvätil adventné vence, na ktorých počas tohto obdobia každý deň zapaľujeme sviecu pri našej spoločnej modlitbe. Pritom premýšľame, čo mal Ján Krstiteľ na mysli, keď povedal: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mt 3, 3).

Read more ›