ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "Beseda s misionárom"

Beseda s misionárom

Beseda s misionárom

in Aktivity, Oznamy, Duchovný život

Vo štvrtok 12.októbra zavítal do našej školy misionár P. Michal Vrták zo Spoločnosti Božieho Slova. P. Michal svojím rozprávaním o Mexiku, kde pôsobil dva roky, zaujal malých aj veľkých. Nerozprával však len o Mexiku, ale chcel nás všetkých bez rozdielu povzbudiť byť misionármi na tom mieste kde sme, veď každého z nás Pán Ježiš pozýva prinášať svedectvo o jeho láske a dobrote. V novembri P. Michal odchádza na svoju novú misiu na Kubu. Sľúbili sme mu, že sa budeme modliť, […]

Read more ›
Beseda s misionárom ThLic. Jánom Halamom SVD

Beseda s misionárom ThLic. Jánom Halamom SVD

in Aktivity

25. januára 2012 sa konala na ZŠ s MŠ sv. Gorazda beseda s misionárom ThLic. Jánom Halamom SVD, ktorý v auguste 2012 navštívil Indiu, aby sa zúčastnil primícií novokňaza pátra Johnynoho Ambatu SVD. Tento hosť na školu nebol pozvaný náhodne. Do Indie totiž putoval výťažok (690,90 €) z Misijných trhov, ktoré sme organizovali v decembri 2011 vo farnosti a v našej škole. Peniaze budú slúžiť na podporu stavby kostolíka v rodisku pátra Johnyho, v Adampare v štáte Kerala. Páter Halama […]

Read more ›