ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "biblická olympiáda"

Školské kolo Biblickej olympiády

Školské kolo Biblickej olympiády

in Aktivity, Súťaže, Duchovný život

V utorok 31.1.2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 5.-8. ročníka, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov v triednych kolách. Do tohtoročnej súťaže boli vybrané tri knihy zo Starého zákona: Kniha Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6, 13-14 a z Nového zákona to bol list Efezanom. Spoločnou témou bol boj o pravé hodnoty. Po dvojhodinovom súťažení na prvom mieste skončila Zuzka Kočajdová , na druhom mieste Peter Szovics, obidvaja z ôsmeho ročníka, a na […]

Read more ›
Úspech na biblickej olympiáde

Úspech na biblickej olympiáde

in Aktivity, Súťaže, Novinky, Úspechy a ocenenia, Duchovný život

Po triednom a školskom kole BIBLICKEJ OLYMPIÁDY postúpilo družstvo, ktoré bolo vytvorené z troch najúspešnejších žiakov: M.Škvareková (9.roč.), T.Kalininová (5.roč.) a G.Kalinin (9.roč.) do dekanátneko (okresného) kola, ktoré sa konalo v piatok 13.3.2015 v Spojenej škole na Farskej ul. P.Szovics (6.roč.) zo 4.miesta sa pripravoval ako náhradník, a tak sme ho zobrali so sebou. Aj keď nemohol byť súčasťou družstva, zažil atmosféru súťaže, držal im palce a modlil sa, aby „naši“ uspeli čo najlepšie. A podarilo sa! V I. kategórii […]

Read more ›
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

in Aktivity, Súťaže, Novinky, Duchovný život

Jeden z prameňov poznávania P.Boha je Sväté písmo. Každý kresťan by ho mal dobre poznať. Aby sa žiakom druhého stupňa o niečo ľahšie jednotlivé knihy študovali, koná sa každý rok BIBLICKÁ OLYMPIÁDA. Tento rok je to už 14. ročník. Najskôr sa s určenými knihami popasovali žiaci v triednom kole. Traja najúspešnejší postúpili do školského kola, ktoré sa vo veselej a priateľskej atmosfére konalo 11. februára 2015. Správnosť odpovedí hodnotila porota: p.kaplán Ondrej Kellner – predeseda poroty Marek Malík, riaditeľ školy […]

Read more ›
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

in Aktivity, Súťaže, Duchovný život

V školskom roku 2011/2012 sa konal 11. ročník Biblickej olympiády, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Ide o postupovú súťaž, ktorá prebieha v triednych kolách až po celoslovenské. Tento školský rok si mali súťažiaci naštudovať zo Starého zákona knihu Genesis a z Nového zákona Evanjelium podľa sv. Marka. Keďže sa našťastie aj na našej škole nachádzajú žiaci, ktorí chcú lepšie poznať sv. Písmo, mohli sme sa prihlásiť aj my a tak sa 10.2.2012 konalo školské […]

Read more ›