Biblická olympiáda 2016

in Aktivity, Súťaže, Novinky, Duchovný život

V piatok 5. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo  Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 12 súťažiacich, traja najúspešnejší z každej triedy. Tento rok sme sa zahĺbili do života Pána Ježiša cez Evanjelium sv. Lukáša  a tiež sme sa snažili spoznať posolstvo Prvej knihy Samuelovej. Aj takýmto spôsobom sa Božie slovo stáva svetlom na našej ceste. Traja najúspešnejší budú reprezentovať našu školu na dekanátnom kole, ktoré sa uskutoční 10. marca: Juraj Škvarek, 5.roč. Tereza Kalininová, 6.roč. Peter Szovics 7.roč. Štvrté miesto patrí Samuelovi Hlavatému z 5. ročníka, ktorý […]

Read more ›