Stretnutie s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Duchovný život

Dnes 22. mája sa  žiaci 8. a 9. ročníka  mali možnosť  stretnúť a porozprávať sa s otcom biskupom Mons.  Mariánom Chovancom o všetkom čo ich zaujíma a čím žijú. Žiaci v dotazníku, ktorý dostali odpovedali na to, ako vnímajú seba, aký je ich postoj k svetu, či vedia aké je ich poslanie v živote…. A tiež mali možnosť sa spýtať otca biskupa na všetko čo ich zaujíma. A tak sa dozvedeli, kedy sa v ňom zrodila túžba stať sa kňazom, […]

Read more ›