CELOŠKOLSKÉ SPOLOČENSTVO RODIČOV

in Oznamy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda pozýva rodičov na celoškolské rodičovské spoločenstvo. Termín: 19. september 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. Miesto konania: telocvičňa ZŠ s MŠ sv. Gorazda (budova Materskej školy). Po skončení zasadnutia budú v triedach nasledovať rodičovské spoločenstvá. Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými. Vedenie ZŠ s MŠ

Read more ›