SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Súťaže, Projekty

Nečíta(j)me iba v marci V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet čítajúcich detí – či čítajúcej mládeže – je dnes veľmi nízky. Nech sú už názory fundovanejších odborníkov akékoľvek nechcem zovšeobecňovať, pretože mnohí naši žiaci ma utvrdili v tom, že to s mladými nie je až také najhoršie a veľa z nich má k literatúre skutočne pozitívny vzťah. Nedá mi tiež nespomenúť, že nie je to len vzťah ku knihám, ale i k dobrým filmom či kvalitnej hudbe, o čom sa presviedčam najmä na hodinách anglického […]

Read more ›