Deviataci sa rozlúčili so ZŠ

in Aktivity

Keďže čas neúprosne beží a naši deviataci sú už úspešne prijatí na stredné školy museli sa so „sladkými časmi“ J na základke rozlúčiť. Pre mladších spolužiakov zo ZŠ i MŠ si pripravili divadielko – Šarkania princezná  (v hlavnej úlohe Marcel Pintér). Po namáhavých nácvikoch sa to predsa len podarilo a dúfame, že sa spolužiaci dobre zabavili. O tom, že deviataci v posledných týždňoch predsa len nelenili, svedčí aj vlastnoručne vyrobené tablo, s ktorým po scénke posledný krát pochodili po všetkých kútoch našej členitej ZŠ. Mladší žiaci boli […]

Read more ›