Fotografovanie šk. rok 2011/2012

in Aktivity

Aby sme nezabudli na kamarátov s ktorými sme prežili  šk. rok 2011/2012 urobíme si v piatok 25. mája spolu niekoľko spoločných fotografií 🙂 Cena fotografie celej triedy 1,- € a  fotografie s  kamarátom O,50 €                 p

Read more ›