ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "Hviezdoslavov Kubín"

Hviezdoslavov Kubín 2020

Hviezdoslavov Kubín 2020

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 30. 1. 2020 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho trinásť súťažiacich, ktorí boli rozdelení podľa ročníkov do dvoch kategórií. Obe kategórie boli ďalej rozdelené na poéziu a prózu. Odbornú porotu tvorili: Mgr. Ferenczyová, Mgr. Ševčíková, Mgr. Botošová a Mgr. Hasprová. V prvej kategórii v prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila N. Podobová s ukážkou od P. Glocka Kráľ psov a zázračná dolina. Na druhom mieste sa umiestnila M. Bezáková s dielom P. Stoličného Opica Škorica opäť […]

Read more ›
Hviezdoslavov Kubín 2019

Hviezdoslavov Kubín 2019

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Súťaže

Dňa 12. 2. 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Prednes žiakov hodnotila odborná porota v zložení pani učiteliek Nemčekovej, Hricovej, Gajdošovej a Hasprovej. V prvej kategórii, ktorá bola určená pre ročníky 2. – 4., sa v prednese poézie umiestil na prvom mieste Filip Virág s básňou Pytačky. Na druhom mieste skončil Šimon Baran s básňou Veľké myšlienky malého človeka a tretie miesto obsadila Nela Podobová s ukážkou Čin-čin. V prednese prózy […]

Read more ›
Tamašeková a Ševčíková – víťazky obvodného kola

Tamašeková a Ševčíková – víťazky obvodného kola

in Aktivity, Oznamy, Súťaže, Úspechy a ocenenia

Dňa 15. 3. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína v KOS v Nitre. Na prvom mieste sa v tretej kategórii umiestnila Izabela Ševčíková (9.ročník). V prvej kategórii prvé miesto obsadila Evelin Tamášeková a druhé miesto obsadil Štefan Hraška (4.ročník). Výsledky (PDF)

Read more ›
Hviezdoslavov Kubín 2017

Hviezdoslavov Kubín 2017

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Súťaže

Dňa 9. 2. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. 63. ročníka tejto najznámejšej recitačnej súťaže sa zúčastnilo dovedna 21 recitátorov, súťažiacich v troch kategóriách. Odbornú porotu tvorili pani učiteľka Silvia Antónyová, Natália Mitková, Anna Fabišová a Xénia Ferenczyová. kategória / 2. – 4. roč. / – deväť žiakov V poézii sa na 1. mieste umiestnil Štefan Hraška s textom od Daniela Heviera – Veľké myšlienky malého človeka. Na 2. mieste skončila Maruška Majerníková s ukážkou Sova a 3. miesto patrilo Lei Virágovej, ktorá […]

Read more ›
Ocenené recitátorky

Ocenené recitátorky

in Novinky

7. apríla 2016 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnilo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Našu školu reprezentovali dve recitátorky: Sára Šuhajdová (3. ročník) a Izabela Ševčíková (8. ročník) V silnej konkurencii získala 3. miesto ôsmačka Izabela Ševčíková. Zaslúžené ocenenie a diplom si zo súťaže odniesla aj naša druhá recitátorka Sára Šuhajdová. Gratulujeme!

Read more ›