ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "Hvizdoslavov Kubín"

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

in Aktivity, Oznamy, Súťaže, Novinky

Dňa 13. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. 64. ročníka tejto najznámejšej recitačnej súťaže sa zúčastnilo 20 recitátorov, súťažiacich v troch kategóriách. Odbornú porotu tvorili pani učiteľka Silvia Antonyová, Zuzana Hasprová, Anna Fabišová a Jana Nemčeková. kategória / 2. – 4. roč. / – 8 žiakov V poézii porota 1.miesto neudelila. Na 2. mieste skončil Šimon Baran s ukážkou O cintlivke.  3. miesto patrilo Filipovi  Virágovi, ktorý sa predstavil s básňou Plyšový macko. Prvé tri miesta súťažiaci obsadili i v kategórii prózy. Cenu za 1. miesto získala Sofia Mináriková […]

Read more ›
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN 2015

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015

in Aktivity, Súťaže, Novinky

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa na našej škole konalo s menším oneskorením dňa 9. februára 2015. Osemnásti súťažiaci recitátori boli rozdelení do troch kategórií. V 1. kategórii  – poézia  1. miesto porota neudelila Na 2. mieste sa umiestnila žiačka 2. roč. – Elka Parayová s úkážkou Kmotry Na 3. mieste sa umiestnili 2 žiačky: Saška  Kiacová 2. roč. Miška  Molitorisová 3. roč. V 1. kategórii – próza  Na 1. mieste – Sára Šuhajdová 3. roč. s ukážkou O dvoch dymoch […]

Read more ›
Najlepšia z najlepších!

Najlepšia z najlepších!

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Súťaže, Úspechy a ocenenia

IZABELA ŠEVČÍKOVÁ (6. ročník) úspešne reprezentovala našu školu v Krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína 2013 (Topoľčany, 30. apríla 2013) a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 19. – 22. júna 2013 v Dolnom Kubíne.

Read more ›