ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "knihy"

SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Súťaže, Projekty

Nečíta(j)me iba v marci V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet čítajúcich detí – či čítajúcej mládeže – je dnes veľmi nízky. Nech sú už názory fundovanejších odborníkov akékoľvek nechcem zovšeobecňovať, pretože mnohí naši žiaci ma utvrdili v tom, že to s mladými nie je až také najhoršie a veľa z nich má k literatúre skutočne pozitívny vzťah. Nedá mi tiež nespomenúť, že nie je to len vzťah ku knihám, ale i k dobrým filmom či kvalitnej hudbe, o čom sa presviedčam najmä na hodinách anglického […]

Read more ›
Nové prírastky v školskej knižnici

Nové prírastky v školskej knižnici

in Oznamy, Vzdelávanie a výchova, Novinky

V jednej z básní Daniela Heveria sa nachádza verš: „bez piesní je svetu zima“, ktorý akosi nástojčivo upozorňuje na potrebu kvalitného umenia, a teda i kvalitnej literatúry. O tú už v našej školskej knižnici nie je núdza, keďže vďaka niekoľkým zakúpeným titulom – od slovenských i zahraničných autorov – môžu žiaci (malí aj tí väčší) „pričuchnúť“ k zaujímavým knižkám. Viaceré z nich pritom predstavujú skvelú symbiózu textu a ilustrácií, ešte väčšmi podnecujúcich čitateľovu obrazotvornosť. Špecifickú poetiku súčasných slovenských ilustrátorov – […]

Read more ›