KONZULTÁCIE – OZNAM

in Oznamy, Základná škola

Vážení rodičia! Pozývame Vás na KONZULTÁCIE O PROSPECHU A SPRÁVANÍ ŽIAKOV s triednymi učiteľkami, ktoré sa budú konať dňa 18. januára 2018 (štvrtok): stupeň (1.-4. ročník): od 14:00 hod. – 17:00 hod. stupeň (5.-9. ročník): od 13:00 hod. – 17:00 hod. v kmeňových triedach žiakov (resp. po dohode s triednou učiteľkou v náhradnom termíne). Tešíme sa na stretnutie s Vami!  

Read more ›