Literárno-dramatický krúžok

in Krúžky

Termín: štvrtok 13:45-15:30 Vedúci krúžku: Mgr. Silvia Antonyová 1. Rozvíjanie komunikačných schopností. 2. Aktivizovanie žiakov k praktickému využívaniu ich kreatívnych schopností prostredníctvom rôznych inovačných metód- napr. dramatizácia, rolové hry. 3.  Rozvíjanie záujmu o literatúru a knihy. 4. Rozvíjanie literárnej tvorivosti a talentu. 5. Vlastná tvorba inšpirovaná zážitkami zo školy. 6. Nácvik malých dramatických foriem. 7. Tvorba školského časopisu

Read more ›