Beseda o Ľubomírovi Feldekovi

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy

Dňa 26.10.2016 sa žiaci 2. stupňa v rámci náučného dňa vybrali na návštevu do Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre, kde nám zodpovedná pracovníčka porozprávala o chode či fungovaní knižnice, ale aj o tom, ako si žiaci môžu založiť svoj vlastný čitateľský preukaz. Mali sme besedu o známom slovenskom spisovateľovi, Ľubomírovi Feldekovi, počas ktorej sa žiaci dozvedeli o jeho zaujímavom živote a literárnej tvorbe. Na záver mali žiaci možnosť prejsť si jednotlivé oddelenia detskej literatúry a prelistovať si knihy, ktoré […]

Read more ›