Nový etymologický slovník slovenčiny

in Aktivity, Oznamy, Vzdelávanie a výchova

Stručný etymologický slovník slovenčiny sa na pultoch kníhkupectiev objavil v roku 2016. Slovenský jazykovedec Ľubor Králik na jeho vytvorení pracoval dlhých sedemnásť rokov – s prestávkami od roku 1998. Slovník prináša informácie o pôvode viac ako desaťtisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka, odstraňuje existujúcu medzeru v slovakistickej literatúre a môže poslúžiť ako východisko pre ďalší etymologický výskum slovnej zásoby slovenského jazyka v širších slovanských aj európskych súvislostiach. Ako sa ďalej uvádza na obale knihy: „Ako dielo populárno-vedeckého charakteru je […]

Read more ›