Mladý tvorca 2017

in Aktivity, Oznamy

V stredu 26. apríla navštívili  žiaci 5. a 6. ročníka, pod vedením p.u. Bánesza, výstavu Mladý tvorca 2017 (Agrokomplex, Nitra). Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať […]

Read more ›