ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "O2 Športová akadémia Mateja Tótha"

Matej Tóth odovzdal výhru športovcom

Matej Tóth odovzdal výhru športovcom

in Aktivity, Súťaže, Zdravie, šport a zábava

Dňa 17.10.2019 navštívil školu úspešný  športovec a reprezentant SR v atletike MATEJ TÓTH a odovzdal žiakom výhru – O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na celý školský rok 2019/2020.  V krátkej prednáške sa žiaci 1. – 4. ročníka dozvedeli o Matejových športových začiatkoch, prvých úspechoch, o veľkých víťazstvách ale aj o každodennej poctivej a zodpovednej práci, ktorá im predchádzala. Ďakujeme Matejovi za návštevu, inšpirujúce slová a samozrejme aj za možnosť zapojiť sa do športovania s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha.  

Read more ›
Začíname  – O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Začíname – O2 Športová akadémia Mateja Tótha

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

Začíname s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha Naša škola, vďaka  výsledkom hlasovania v súťaži O2 Dobrá vec, do ktorej sme sa spoločne aktívne zapojili, vyhrala O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na celý školský rok 2019/2020. 2x týždenne – v stredu a štvrtok od 15:00 do 16:00 hod. Hlavná trénerka: Mgr. Zuzana Bencová Prihlásení žiaci absolvujú spolu 60 tréningových hodín.   Ako sa prihlásiť? Rodičia môžu svoje deti prihlásiť prostredníctvom aplikácie EduPage, alebo vyplnením prihlášky, ktorú žiaci dostanú od svojich triednych […]

Read more ›