ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "ocenenie"

Mgr. Ing. Marek Malík – ocenenie dlhoročnej  práce

Mgr. Ing. Marek Malík – ocenenie dlhoročnej práce

in Oznamy

V dňoch  10.-11. októbra 2018 sa  konala v Poprade celoslovenská porada riaditeľov všetkých katolíckych škôl. Bohatý pracovný program, za účasti odborníkov z oblasti školstva a vedy a významných osobností katolíckej cirkvi,  bol zavŕšený slávostným oceňovaním pedagogických zamestnancov z celého  Slovenska, ktorí sa zaslúžili svojou prácou  o rozvoj katolíckeho školstva. Medzi ocenenými bol aj náš bývalý pán riaditeľ Mgr.Ing. Marek Malík. Srdečne gratulujeme!        

Read more ›
Ocenenie pre  Mgr. Danku Balážovú

Ocenenie pre Mgr. Danku Balážovú

in Oznamy, Úspechy a ocenenia

Dňa 19. októbra 2016 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl za dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji katolíckeho školstva na Slovensku v Dome umenia v Poprade. Pamätnú medailu sv. Cyrila a Metoda si prevzala Mgr. Daniela Balážová z rúk košického arcibiskupa – metropolitu Mons. Bernarda Bobera, predsedu Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo. Mgr. Daniela Balážová sa aktívne pričinila o vznik našej školy, kde  pôsobila ako učiteľka katolíckeho náboženstva a zástupkyňa riaditeľa školy. Ocenenie bolo udelené pri príležitosti životného jubilea […]

Read more ›
Ocenenie pre Mgr. Gabrielu Libovú

Ocenenie pre Mgr. Gabrielu Libovú

in Novinky, Materská škola, Úspechy a ocenenia

Komisia Konfernecie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo, subkomisia KBS pre cirkevné a ostatné školy udelila Mgr. Gabriele Libovej (zástupkyni materskej školy) ocenenie a pamätnú medailu za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku.   GRATULUJEME! Pamätná medaila: PDF

Read more ›
Ocenený žiak prvej triedy

Ocenený žiak prvej triedy

in Úspechy a ocenenia

Žiaci MŠ sv. Gorazda  sa zúčastnili  XIII.  ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaži – „SVET OKOLO NÁS“, ktorá sa konala pod záštitou mesta Prešov. Jedna z 50 ocenených prác patrila žiakovi našej MŠ Ondrejovi Ševčíkovi. Zúčastnili sme sa tiež slávnostného odvzdávania cien. Slávnosť prebiehala v kultúrnom dome mesta Prešov, kde pre ocenených a ich sprievod bolo pripravený kultúrny program a slávnostne odovzdávanie cien za účasti čelných predstaviteľov mesta. Diplom: PDF

Read more ›