EŽK v PC

in Oznamy, Elektronická žiacka knižka

Návod na používanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY v počítači: PDF (manuál)

Read more ›