NOVÉ POČÍTAČE

in Oznamy

Milí rodičia, vďaka financiám, ktoré ste nám poskytli svojou aktívnou účasťou na Vianočných trhoch 2017 mohli sme pre žiakov zakúpiť nové výkonnejšie počítače a vybavenie do odbornej učebne informatiky. Za vašu pomoc a štedrosť ďakujeme!

Read more ›