ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "pomoc"

Advent v Domove dôchodcov

Advent v Domove dôchodcov

in Pomáhame

Počas adventu žiaci niektorí žiaci deviateho, ôsmeho a siedmeho ročníka navštevovali domov dôchodcov. Venovali starkým svoj čas na rozhovor a spoločnú modlitbu. Vyvrcholením bol vianočný program, v ktorom žiaci pripravili scénku, tance a vianočné piesne v spolupráci so stredoškolákmi a vysokoškolákmi, ktorí patria k Dobrovoľníkom útechy. Radosť starkých, úsmev na ich tvárach bol pre nás tou najkrajšou odmenou.

Read more ›
Pôst v Domove pre osamelých rodičov

Pôst v Domove pre osamelých rodičov

in Pomáhame

Počas pôstu sa žiaci prvého a druhého ročníka snažili zrieknuť sa nejakej sladkosti hlavne zo svojej desiaty pre chudobné deti. Žiaci sa s otvoreným srdcom a radostne  pustili do tejto aktivity a naplinili dva koše rôznych sladkostí. Po skončení pôstu sa dve žiačky druhého ročníka zúčastnili na programe v Domove pre osamelých rodičov, kde deťom odovzdali sladkosti  ako odmenu za splnené zábavné úlohy. DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV Krčméryho 847/22, 94901 Nitra – Staré Mesto +421377720807

Read more ›
Aj toto sa učíme v škole

Aj toto sa učíme v škole

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Vzdelávanie a výchova

V pondelok 7. 11. 2013 nemali žiaci 2. stupňa bežné vyučovanie, ale prišli dve vzácne návštevy: pán poslanec Mgr. Branislav Škripek a pán záchranár Juraj Markovič.   Pán poslanec Škripek vysvetlil žiakom politický systém v našej republike, porozprával im o práci katolíckeho poslanca v Národnej rade a rád odpovedal aj na ich zvedavé otázky. Svedectvom svojho života poukázal na to, ako má kresťan správne reagovať na problémy dnešnej doby a že nemá byť ľahostajný k verejným otázkam. Od záchranára pána Juraja Markoviča sa žiaci dozvedeli ako sa správne […]

Read more ›