Poplatky: ŠKD

in Oznamy

Poplatok za ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – 10 eur zostáva nezmenený. Zasielajte ho mesačne /trvalým príkazom/ na číslo účtu: IBAN SK55 5600 0000 0008 5458 5006 Termín zaslania:  do 20. dňa v príslušnom mesiaci Variabilný symbol:  92018 Dôležité!  Do poznámky zadajte:  meno dieťaťa + trieda      

Read more ›