Úhrada príspevku na stravovanie – do 25.8.2019

in Oznamy

Informácie o stravovaní v ŠJ: TU Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 30 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25.  augusta 2019, a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. ) Do 25. 8. 2019 treba uhradiť: Materská škola predškoláci ………. 42,14 € Základná škola 1. stupeň …………… 35,21 € Základná škola 2. Stupeň …………… 37,10 €   Číslo účtu:                      SK07 5600 0000 0008 5458 8004 Konštantný symbol:        […]

Read more ›