Ročný členský príspevok 2017/2018

in Oznamy

Výška príspevku na školský rok 2017/18 odsúhlasená na celoškolskom spoločenstve rodičov je 20 EUR. Poplatok zákonný zástupcovia detí uhrádzajú do pokladne Spoločenstva rodičov prostredníctvom triednych učiteľov, alebo bankovým prevodom. Číslo účtu: IBAN SK79 0200 0000 0016 8363 6255 BIC:            SUBASKBX Dôležité!  Pre identifikáciu platby je nevyhnutné do poznámky zadať tento text: Členský príspevok: „meno dieťaťa + ročník“ Na  základe dohody rodičia detí uhradia poplatok do 20. októbra 2017.  Info v PDF: TU

Read more ›