Školská súťaž „Pripravme si zdravé jedlo“

in Hovorme o jedle, Súťaže, Zdravie, šport a zábava, Projekty

Na záver týždňa „Hovorme o jedle“ vyhláseného Slovenskou potravinárskou komorou, preukázali žiaci 2.stupňa v praktickej podobe nadobudnuté poznatky o racionálnej výžive. Počas celého týždňa diskutovali v triede, zbierali informácie, hľadali recepty, radili sa s triednou učiteľkou…., aby na záver prezentovali osvojené poznatky a čo najlepšie zabojovali v súťaži „Pripravme si zdravé jedlo“. Každú triedu reprezentovala dvojica žiakov. Ich úlohou bolo pripraviť občerstvenie na určitú príležitosť (mohli si zvoliť samy) a prestrieť pre dve osoby. Odborná porota si všímala hygienu, využitie […]

Read more ›