Náš spevokol….

in Spevokol

Je záujmový krúžok kde deti nielen spievajú, ale aj tancujú, pripravujú programy  pre svojich rodičov, spolužiakov a kamarátov.   Ale najradšej a najviac spievajú na  oslavu Boha a aktívne sa zapájajú spevom do slávenia liturgie. Z každej sv. omše urobia slávnosť a prichádzajú aj  každú  nedeľu  na detskú  sv. omšu do nášho farského kostola  sv. Martina na Chrenovej,  kde  spolu  hráme  a spievame  Bohu na chválu.  

Read more ›