ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "svätá omša"

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

in Duchovný život

8. december – Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 50. rokov od ukončenia II. Vatikánskeho koncilu, Svätý rok milosrdenstva. Tento deň preniknutý tromi hlbokými udalosťami v živote Cirkvi a v živote každého kresťana naša škola oslávila spoločnou účasťou na svätej omši vo farnosti sv. Martina v Nitre, ktorú celebroval Pán farár Martin Bošanský. Odchádzali sme povzbudení prežiť tento rok v radosti zo stretnutia s Božou milosťou, ktorá všetko pretvára.

Read more ›
ADVENT

ADVENT

in Aktivity, Novinky, Duchovný život

Obdobie adventu sme začali sv. omšou, počas ktorej pán kaplán Ondrej Kellner  posvätil adventné vence, na ktorých počas tohto obdobia každý deň zapaľujeme sviecu pri našej spoločnej modlitbe. Pritom premýšľame, čo mal Ján Krstiteľ na mysli, keď povedal: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mt 3, 3).

Read more ›