Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

in Duchovný život

8. december – Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 50. rokov od ukončenia II. Vatikánskeho koncilu, Svätý rok milosrdenstva. Tento deň preniknutý tromi hlbokými udalosťami v živote Cirkvi a v živote každého kresťana naša škola oslávila spoločnou účasťou na svätej omši vo farnosti sv. Martina v Nitre, ktorú celebroval Pán farár Martin Bošanský. Odchádzali sme povzbudení prežiť tento rok v radosti zo stretnutia s Božou milosťou, ktorá všetko pretvára.

Read more ›