ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "technika"

Šikovní šiestaci

Šikovní šiestaci

in Aktivity, Oznamy

Na hodine techniky naši šikovní žiaci šiesteho ročníka zhotovili hračku, ktorou je možné si cvičiť zručnosť v streľbe na kôš drevenou guličkou. Výsledky ich práce svedčia o zručnostiach, ktoré získavajú na hodinách techniky pod vedením p. učiteľa Bánesza. Materiál bol zakúpený z príspevkov rodičov, takže každý žiak sa môže tešiť zo svojho výrobku aj doma.

Read more ›
Technika

Technika

in Vzdelávanie a výchova

Na našej škole vyučuje predmet Technika doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. z Katedry techniky a informačných technológií. Žiaci 5. a 6. ročníka pod jeho vedením dokázali zhotoviť aj takéto výrobky…

Read more ›