ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "testovanie 5"

Testovanie 5 – 2018

Testovanie 5 – 2018

in Novinky

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa v školskom roku 2018/2019 na našej škole uskutoční podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania  dňa 21. novembra 2018. základné informácie – URL NÚCEM Časový harmonogram: 7.45 hod. – príchod žiakov do školy 8.00 hod. –  začiatok testovania 11.15 –  12.50 hod. – ukončenie testovania + obed

Read more ›
Testovanie 5

Testovanie 5

in Archív

RIADITEĽSKÉ VOĽNO (oznam pre rodičov) Riaditeľ Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje  dňa 22. 11. 2017 žiakom 6. – 9. ročníka  RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu TESTOVANIA 5. V tento deň sú všetci žiaci 6. – 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Mgr. Marek Malík […]

Read more ›