ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Post Tagged with: "Testovanie9"

Cvičenia zo SLOVENSKÉHO JAZYKA pre DEVIATAKOV

Cvičenia zo SLOVENSKÉHO JAZYKA pre DEVIATAKOV

in Cvičenia z MAT a SLJ, Krúžky

Na cvičeniach zo SJL sa žiaci pripravujú na Komparo, Testovanie9, prijímacie skúšky na stredné školy a zdokonaľujú sa v pravopise. Plán práce krúžku je koncipovaný podľa požiadaviek NÚCEM-u. Testy a úlohy vychádzajú z ISCED 2.

Read more ›
Cvičenia z MATEMATIKY pre DEVIATAKOV

Cvičenia z MATEMATIKY pre DEVIATAKOV

in Cvičenia z MAT a SLJ, Krúžky

Na cvičeniach z matematiky sa žiaci pripravujú na Komparo, Testovanie9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Plán práce krúžku je koncipovaný podľa požiadaviek NÚCEM-u. Testy a úlohy vychádzajú z ISCED 2.

Read more ›