Vedenie školy

in Vedenie školy, Ľudia v škole

Riaditeľ školy Mgr. Ing. Marek Malík  tel.: 037 65 78 041 mobil: 0915/704313 e-mail: riaditelnr@gmail.com   Duchovný správca d. p. ThLic. Martin Bošanský   Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ Mgr. Róbert Krajčír e-mail: robert.krajcir@zsgorazdova.sk   Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ Mgr. Gabriela Libová e-mail: gabriela.libova@zsgorazdova.sk

Read more ›