Vianočný pozdrav

in Novinky

Nech dobrá zvesť o Ježišovom narodení naplní Vaše srdce vianočnou radosťou a nech prinesie pokoj a lásku do Vášho každodenného života. Zo srdca želá Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre Prajeme Vám milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok 2019!

Read more ›