ZÁKAZ VJAZDU

in Oznamy

Vážení rodičia, pred školou je umiestnená dopravná značka ZÁKAZ VJAZDU s dodatkovou tabuľou, ktorá vjazd povoľuje len vozidlám určeným na zásobovanie a zamestnancom školy. Vedenie ZŠ s MŠ žiada všetkých rodičov a návštevníkov školy, aby dôsledne dodržiavali zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel do areálu školy. Ide nám najmä o bezpečný pohyb žiakov v areáli školy a riešenie problému s parkovaním zamestnancov školy v ranných hodinách. Dodržiavanie zákazu bude sledované a v prípade nutnosti riešené v spolupráci s Mestskou políciou. Riaditeľstvo […]

Read more ›