Menovanie zástupcu školy

in Oznamy, Vedenie školy

Dňa 1.11.2016 bol do funkcie zástupcu riaditeľa školy menovaný Mgr. Róbert Krajčír (PDF)

Read more ›