Zelená škola 2020 – prezentácia projektku

in Projekty

O problematike životného prostredia nestačí len učiť. Treba ho žiť. Základná škola s materskou školou sv. Gorazda sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do  programu Zelená škola. Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy […]

Read more ›