TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

in Novinky

 „Duchu Svätý, nazývame ťa ľudskými menami, aby sme o tebe mohli hovoriť. Hľadáme výrazy, mená, obrazy a prirovnania, aby sme nemuseli mlčať. Si vzduch, ktorý dýchame. Si diaľka, za ktorou putujeme. Si svetlo, ktoré nás osvecuje. Si láska, ktorou nás Boh stvoril. Prebuď ma k životu tak, ako si vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Daj, aby som sa stal svetlom sveta. „Zošli Ducha Svätého a obnov tvárnosť zeme“.     Pane Ježišu, zošli svojho Ducha aj do našich duší, aby vyrástli […]

Read more ›