ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Technika

Na našej škole vyučuje predmet Technika doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. z Katedry techniky a informačných technológií. Žiaci 5. a 6. ročníka pod jeho vedením dokázali zhotoviť aj takéto výrobky…

Tags: