ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Tekvičiak 2019

Žiaci 2. ročníka si priniesli svojich tekvičiakov, ktorí rozveseľovali našu triedu v priebehu niekoľkých dní.
Triednu výstavu sme ukončili 17.októbra.
Na fotke zdieľame s Vami radosť z našich výtvorov.