ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Testovanie 5 – 2019

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole uskutoční podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania  dňa 20. novembra 2019.

Časový harmonogram:

  • 7.45 hod. – príchod žiakov do školy
  • 8.00 hod. –  začiatok testovania
  • 11.15 –  12.30 hod. – ukončenie testovania + obed