ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Testovanie 9 – 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole uskutoční podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v stredu 1. apríla 2020