ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Testovanie 9 – 2019

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2018/2019 na našej škole uskutoční podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v stredu 3. apríla 2019