ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Testovanie T9-2012

Aj naši žiaci deviateho ročníka absolvovali 14.marca 2012 testovanie T9 – 2012 z predmetov slovenský jazyk a matematika. Testovania sa zúčastnilo všetkých 21 žiakov. Dosiahli porovnateľné výsledky s celoslovenským priemerom napriek tomu, že jedna z tried (v  počte- 7 žiakov ) je špeciálna, to zn. pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takéto výsledky deviataci dosiahli vďaka ich vlastnej snaživosti a najmä vďaka odbornej práci  pedagógov vyučujúcich matematiku a slovenský jazyk, ktorí ich na toto testovanie zodpovedne  pripravili.