ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Testovanie 5

RIADITEĽSKÉ VOĽNO (oznam pre rodičov)

Riaditeľ Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje  dňa 22. 11. 2017 žiakom 6. – 9. ročníka  RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu TESTOVANIA 5.

V tento deň sú všetci žiaci 6. – 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

Mgr. Marek Malík
(riaditeľ školy)

 

Dňa 22.11.2017 sa uskutoční Testovanie 5-2017.

  • harmonogram testovania – PDF
  • oznam pre rodičov –PDF
  • podrobnejšie informácie – PDF