ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Triedy

Od svojho vzniku bola naša škôlka dvojtriedna. Trieda mladších detí „lienok“ vo veku od troch rokov a trieda starších detí a predškolákov, ktorých sme nazývali „včielky“. V školskom roku 2008/2009 vďaka zvyšujúcemu sa záujmu rodičov o našu škôlku k týmto dvom triedam pribudla tretia trieda – trieda „žabiek“.
V súčasnosti má teda naša škôlka tri samostatné triedy.

ŽABKY

  • pani učiteľka Majka (Mgr. Mária Petríková)
  • pani učiteľka Nikolka (Mgr. Nikol Molnárová)

LIENKY

  • pani učiteľka Lenka (PaedDr.Lenka Gughová)
  • pani učiteľka Helenka (Helena Kyaková)

VČIELKY

  • pani učiteľka Martuška (Marta Molnárová)
  • pani učiteľka Gabika (Mgr. Gabriela Libová)